แผ่นดินไหว

บทที่ 8 รอยเลื่อนและภูมิลักษณ์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  • เพื่อให้รู้จักลักษณะภูมิประเทศเฉพาะ ที่บ่งชี้ว่าเป็นรอยเลื่อนแผ่นดินไหว

เนื้อหา

  • รอยเลื่อน
  • ภูมิลักษณ์จากการเลื่อนตัวแบบปกติ
  • ภูมิลักษณ์จากการเลื่อนตัวแบบย้อน
  • ภูมิลักษณ์จากการเลื่อนตัวแบบระนาบ
  • การปริแตกรอยเลื่อนและขนาดแผ่นดินไหว

ขอให้เมามันส์ไปกับแรงสั่นของแผ่นดินไหวนะครับ ?

1) รอยเลื่อน

2) ภูมิลักษณ์จากการเลื่อนตัวแบบปกติ

3) ภูมิลักษณ์จากการเลื่อนตัวแบบย้อน

4) ภูมิลักษณ์จากการเลื่อนตัวแบบระนาบ

5) การปริแตกรอยเลื่อนและขนาดแผ่นดินไหว

แบบฝึกหัด

ความรู้เพิ่มเติม

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Share: