ภูมิประเทศบ่งชี้ “รอยเลื่อน”

จากรูปด้านล่างซึ่งเป็นภาพพื้นผิวโลกของจริงที่ถ่ายได้จากดาวเทียม จะสังเกตเห็นว่ามีแนวเส้นประหลาดๆ มากมายที่หลายคนยังไม่รู้จักทั้งตรงและโค้ง ซึ่งในทางธรณีวิทยาปัจจุบันสรุปตรงกันแล้วว่า รอยหรือแนวที่เห็นโดยส่วนใหญ่ เป็นผลมาจากการขัดสีกันของแผ่นเปลือกโลก ทำให้เกิดการยก-ยุบ ผลุบ-โผล่ ของแผ่นดินผสมปนเปกันไป ทำให้หนังหน้าของโลกดูเหมือนมีรอยแผลเป็นบากอยู่อย่างที่เห็น และที่สำคัญรอยบากพวกนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวที่สำคัญของโลก หรือถ้าซูมเข้าหาโลกอีกนิด เปลี่ยนภาพถ่ายจากดาวเทียมเป็นภาพหรือข้อมูล โทรสัมผัส (remote sensing) ประเภทอื่นๆ จากรูปด้านล่าง เป็นรูปที่สร้างมาจาก ข้อมูลระดับความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model, DEM) ของภูมิประเทศบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นภาพที่ไม่แสดงความแตกต่างของสี แต่จะแสดงเฉพาะความสูงในรูปแบบของภาพ 3 มิติ เหมือนจริง โดยที่ต่ำสีเทาขาวนั้นคือ แอ่งขนาดใหญ่และเป็นที่ตั้งของ จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ส่วนพื้นผิวตะปุ่มตะป่ำคล้ายหนังช้างคือแนวเทือกเขาที่โอบล้อมทั้งฝั่งซ้ายและขวาของ แอ่งเชียงใหม่ (Chiang Mai Basin) เอาไว้ ซึ่งก็จะเห็นว่ามีแนวเส้นคม … อ่านเพิ่มเติม ภูมิประเทศบ่งชี้ “รอยเลื่อน”