วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  • เพื่อให้ผู้อ่านทราบถึงระเบียบวิธีหรือกลไกการทำงานของทั้ง ระบบเตือนภัยฉุกเฉินแผ่นดินไหว และ ระบบเตือนภัยสึนามิ ที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วโลกในปัจจุบัน
  • เพื่อให้ผู้อ่านมองเห็นภาพกว้างของเครือข่ายเตือนภัยแผ่นดินไหวและสึนามิที่มีอยู่ทั่วโลก

เนื้อหา

  • ระบบเตือนภัยฉุกเฉินแผ่นดินไหว
  • ระบบเตือนภัยสึนามิ
  • เครือข่ายเตือนภัย

ขอให้เมามันส์ไปกับแรงสั่นของแผ่นดินไหวนะครับ ?

1) ระบบเตือนภัยฉุกเฉินแผ่นดินไหว

ระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวแบบฉุกเฉิน

2) ระบบเตือนภัยสึนามิ

ทำความรู้จักระบบเตือนภัยสึนามิ ยามเฝ้าฝั่งที่ภาครัฐจัดเตรียมไว้ให้

3) เครือข่ายเตือนภัย

เครือข่ายเฝ้าระวังสึนามิ

เครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหว

แบบฝึกหัด

ความรู้เพิ่มเติม

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Share: