เครือข่ายเฝ้าระวังสึนามิ

จากการคิดค้น ระบบประเมินและรายงานสึนามิในมหาสมุทรลึก (Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunami System) หรือเรียกสั้นๆ ว่า ระบบดาร์ท (DART) เพื่อเอาไว้ตรวจจับและเตือนภัยสึนามิก่อนที่จะซัดเข้าฝั่ง นอกเหนือจากประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงานอย่างเป็นระบบแบบอัตโนมัติแล้ว อีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของการเตือนภัยจากระบบเตือนภัย คือการสร้างเครือข่ายการตรวจจับและวัดการเกิดขึ้นของสึนามิ ซึ่งจากความร่วมมือร่วมใจกันทั้งภาครัฐและเอกชนของนานาประเทศที่อยู่โดยรอบมหาสมุทรต่างๆ ของโลก ทำให้เกิดเครือข่าย หรือระบบเตือนภัยสึนามิขึ้น โดยปัจจุบันมีการติดตั้งระบบเตือนภัยสึนามิมากมายทั้งที่เกิดจากการป้องกันตัวเองของประเทศที่รวยแล้ว หรือจะมาจากความสงสารในประเทศที่ยากจนแต่ต้องทนทุกข์กับสึนามิ ซึ่งถ้าจะให้แยกสไตล์ ของระบบการเตือนภัยสึนามิ ตามศักยภาพและความเป็นชิ้นเป็นอันก็พอจะจำแนกได้ 3 แบบ 3 สไตล์ด้วยกัน 1) ระบบเตือนภัยนานาชาติ ระบบเตือนภัยนานาชาติ (International Warning System) เป็นระบบเตือนภัยที่มีเครือข่าย เครื่องไม้เครื่องมือพร้อมเพรียงและทันสมัย พร้อม … อ่านเพิ่มเติม เครือข่ายเฝ้าระวังสึนามิ