แผ่นดินไหว

บทที่ 13 การรับมือแผ่นดินไหว

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  • เพื่อให้รู้จักเตรียมตัวให้พร้อม รับสถานการณ์แผ่นดินไหวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
  • เพื่อให้รู้วิธีการเอาตัวรอดและอพยพอย่างถูกวิธีในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหว
  • เพื่อให้สามารถปรับตัวกับสถานการณ์หลังจากเกิดแผ่นดินไหวได้ และสามารถทำให้สถานการณ์คลี่คลายกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว

เนื้อหา

  • ก่อนเกิดแผ่นดินไหว
  • ระหว่างเกิดแผ่นดินไหว
  • หลังเกิดแผ่นดินไหว

ขอให้เมามันส์ไปกับแรงสั่นของแผ่นดินไหวนะครับ ?

1) ก่อนเกิดแผ่นดินไหว

ก่อนจะเดทกับแผ่นดินไหว ควรแต่งเนื้อแต่งตัวยังไงดี

2) ระหว่างเกิดแผ่นดินไหว

ทรงตัวกันยังไง ถ้าแผ่นดินไหวมา

3) หลังเกิดแผ่นดินไหว

แบบฝึกหัด

ความรู้เพิ่มเติม

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Share: