แผ่นดินไหว

บทที่ 1 แผ่นดินไหวกับคติชาวบ้าน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  • ก่อนที่วิทยาศาสตร์จะเข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้และทำความเข้าใจด้านแผ่นดินไหว ในอดีตมนุษย์เชื่อว่าแผ่นดินไหวเกิดจากสิ่งลี้ลับ เทพเจ้าหรือสรรพสัตว์ที่น่ากลัวต่างๆ ที่ต่อมากลายเป็นเรื่องเล่า คติชาวบ้านหรือตำนานต่างๆ ใังอยู่ทั่วโลก บางเรื่องเล่าแฝงด้วยเกร็ดความรู้ กุศโลบายให้มนุษย์สามารถหลบภัยได้ บทนี้ต้องการให้ผู้อ่านได้ทราบถึงนิทานหรือเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับแผ่นดินไหวทั่วโลก

เนื้อหา

  • ความเชื่อในยุโรป
  • ตำนานแถบแอฟริกา
  • นิทานในอเมริกา (เหนือ กลาง ใต้)
  • ความศรัทธาแถบเอเชีย
  • ตำนานในประเทศไทย

ขอให้เมามันส์ไปกับแรงสั่นของแผ่นดินไหวนะครับ ?

1) ความเชื่อในยุโรป

2) ตำนานแถบแอฟริกา

3) นิทานในอเมริกา (เหนือ กลาง ใต้)

4) ความศรัทธาแถบเอเชีย

5) ตำนานในประเทศไทย

แบบฝึกหัด

ความรู้เพิ่มเติม

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Share: