แผ่นดินไหว

บทที่ 9 ดัชนีธรณีแปรสัณฐาน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  • การศึกษาดัชนีธรณีแปรสัณฐาน เป็นการใช้แนวคิดทางคณิตศาสตร์เข้ามาจับ ร่วมกับการตรวจวัดภูมิประเทศ เพื่อให้สื่อหรือบ่งชี้ถึงความคมชัดของรอยเลื่อนแผ่นดินไหว ว่ามีความคมชัดมากแค่ไหนซึ่งมีนัยสำคัญถึงความดุหรือความใหม่ของการเลื่อนตัวเลื่อนดังกล่าว

เนื้อหา

  • ดัชนีความคดโค้งเชิงเขา
  • ดัชนีรูปร่างหุบเขา
  • ดัชนีความลาดยาวทางน้ำ
  • ความไม่สมมาตรของแอ่งรับน้ำ

ขอให้เมามันส์ไปกับแรงสั่นของแผ่นดินไหวนะครับ ?

1) ดัชนีความคดโค้งเชิงเขา

2) ดัชนีรูปร่างหุบเขา

3) ดัชนีความลาดยาวทางน้ำ

4) ความไม่สมมาตรของแอ่งรับน้ำ

4 วิธี จับพิรุธภูมิประเทศ ด้วยตัวเลข

แบบฝึกหัด

ความรู้เพิ่มเติม

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Share: