แผ่นดินไหว

บทที่ 14 มุมมองดีๆ จากแผ่นดินไหว

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  • ทุกเรื่องย่อมมีมุมดีเสมอ แม้กระทั่งในเรื่องภัยพิบัติ ขึ้นอยู่ที่เราเลือกจะมอง บทนี้อยากให้ทุกท่านได้เห็นมุมมองดีๆ ที่ยังมีให้เห็นอยู่แม้ในสถานการณ์แผ่นดินไหว

เนื้อหา

  • กุหลาบแผ่นดินไหว
  • เกมแห่งแผ่นดินไหว 1988
  • ระเบียบวินัยชาวญี่ปุ่น
  • น้ำใจ สยาม
  • ฟุกุชิม่าฟิฟตี้

ขอให้เมามันส์ไปกับแรงสั่นของแผ่นดินไหวนะครับ ?

1) กุหลาบแผ่นดินไหว

2) เกมแห่งแผ่นดินไหว 1988

3) ระเบียบวินัยชาวญี่ปุ่น

4) น้ำใจ สยาม

ยังคงมีความงดงาม แม้ในยามแผ่นดินไหว

5) ฟุกุชิม่าฟิฟตี้

ฟุกุชิม่าฟิฟตี้ – we’re not afraid to die

แบบฝึกหัด

ความรู้เพิ่มเติม

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Share: