แผ่นดินไหว

บทที่ 11 การทำนายแผ่นดินไหว

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  • เพื่อให้ผู้อ่านทราบถึงเทคนิคต่างๆ ของการทำนายและพยากรณ์แผ่นดินไหวที่มีอยู่ในปัจจุบัน

เนื้อหา

  • ช่องว่างแผ่นดินไหว
  • พฤติกรรมผิดปกติของสัตว์
  • แสงและเมฆแผ่นดินไหว
  • การเปลี่ยนแปลงน้ำใต้ดิน
  • สัญญาณอื่นๆ

ขอให้เมามันส์ไปกับแรงสั่นของแผ่นดินไหวนะครับ ?

1) ช่องว่างแผ่นดินไหว

การพยากรณ์แผ่นดินไหวระยะยาว

2) พฤติกรรมผิดปกติของสัตว์

3) แสงและเมฆแผ่นดินไหว

4) การเปลี่ยนแปลงน้ำใต้ดิน

5) สัญญาณอื่นๆ

5 ลางสังหรณ์ ก่อนเกิดแผ่นดินไหว

แบบฝึกหัด

ความรู้เพิ่มเติม

แผ่นดินไหววิทยาเชิงสถิติ (statistical seismology)

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Share: