แผนที่

28 บุรีรัมย์ : ภูมิศาสตร์ . แผนที่

ภูมิศาสตร์ภาพรวม

จังหวัดบุรีรัมย์

แผนที่ทั่วไป

คำอธิบาย : แผนที่และข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ จัดทำขึ้น เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทุกๆ ท่านนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคม และมอบให้แก่คุณครู-นักเรียน เพื่อใช้ในการเรียน-การสอน เท่านั้น ห้ามมิให้นำแผนที่เหล่านี้ไปใช้ ดัดแปลง หรือปรับปรุงแก้ไขเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ส่วนตัว ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนที่และข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ จะมีประโยชน์ต่อสังคมทั้งในระดับชุมชน จังหวัดและระดับประเทศ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ความละเอียดสูง ขนาด A0 หรือโปสเตอร์ ได้ที่ลิงค์ชื่อของแต่ละภาพ

แผนที่แหล่งน้ำ

ไฟล์กูเกิ้ลเอิร์ธ (.kml)

ไฟล์ GIS (shape file)

  • GIS File

. . . . .

ขอให้ สนุกกับภูมิศาสตร์ มีความสุขกับแผนที่ นะครับ

Share: