มัดรวมเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ที่ไทยเคยโดน

 ประสบการณ์การด้านแผ่นดินไหวในบ้านเรา จริงๆ แล้วก็มีให้เห็นเป็นระยะๆ หลายคนเคยเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์หรือสื่อโทรทัศน์ แต่คนที่จะได้รับประสบการณ์ตรงของแรงสั่นสะเทือนนั้นคงนับหัวได้ ดังนั้นคนไทยส่วนใหญ่จึงอาจจะคิดว่าแผ่นดินไหวเป็นเรื่องไกลตัว คิดไปก็ปวดหัวเปล่าๆ ก่อนที่ความรู้สึกแบบนี้จะฝังรากหยั่งลึก แนะนำให้ลองดูแผนที่ด้านล่างกันก่อน ข้อมูลที่แสดงในแผนที่เป็นสถิติการเกิดแผ่นดินไหวที่ตรวจวัดได้จากเครื่องมือตรวจวัดในช่วงปี พ.ศ. 2507-2554 ซึ่งคัดลอกมาจากฐานข้อมูลแผ่นดินไหวของหน่วยงาน Incorporated Research Institutions for Seismology (IRIS) ประเทศสหรัฐอเมริกา จุดสีเทาที่แปะอยู่จนดูเหมือนแผนที่นั้นขึ้นรา คือ ตำแหน่งของแผ่นดินไหวที่มีขนาดใหญ่กว่า 4.0 ซึ่งมีมากกว่า 100,000 จุด ส่วนสี่เหลี่ยมสีเขียว คือแผ่นดินไหวที่มีขนาดใหญ่กว่า 7.0 ขณะที่สีฟ้านั้น ก็แผ่นดินไหวที่มีขนาดใหญ่กว่า 7.0 เหมือนกัน แต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อน ปี พ.ศ. 2507 ซึ่งรวบรวมมาจากบทความทางวิชาการและบันทึกเอกสารในประเทศพม่า เมื่อดูจากการกระจายตัวของจุดสีเทาบนแผนที่ในแผนที่ด้านบนก็พอจะเดาแนวโน้มได้ว่า แผ่นดินไหวส่วนใหญ่นั้ … อ่านเพิ่มเติม มัดรวมเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ที่ไทยเคยโดน