ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่

การวิเคราะห์เส้นทางขึ้นเขาพนมรุ้งของคนโบราณ

นอกเหนือจากปราสาทตาควายปราสาทหินพิมายปราสาทเมืองต่ำ ปราสาทพนมรุ้งถือเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คทางศาสนาที่สำคัญของอาณาจักรอังกอร์บนพื้นแผ่นดินอีสานของไทยในทางภูมิศาสตร์ในทางภูมิศาสตร์ภาษาถิ่นพนมรุ้งตั้งอยู่ที่ตำบลตาเป็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ ตัตัวปราสาทตั้งอยู่บนเขาพระนมรุ้งซึ่งเป็นเค้าลูกโดดเกิดจากการประทุขอบภูเขาไฟในช่วงยุคซีโนโซอีกหรือกว่าเธอนารี โดยที่โดยที่ยอดของปราสาทหินพนมรุ้งมีความสูงประมาณ 250 เมตรจากพื้นที่โดยรอบและเห็นปากปล่องแต่ชัดเจนซึ่งปัจจุบันเป็นอ่างเก็บน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างไรก็ตามภาษาถิ่นพนมรุงตั้งอยู่ตรงขอบของปากปล่องภูเขาไฟเดิม.นอกเหนืนอกเหนือจากกระบวนการประทุของ Mac ม่าในอดีตที่ทำให้ภูเขาพนมรุ้งเกิดขึ้นมากระบวนการผุพังโดยธรรมชาติจากน้ำและแรงโน้มถ่วงทำให้พูมิรักของพนมรุ้งมีลักษณะเป็นแนวสั่งเขาและลงเขากระจายตัวจากจุดศูนย์กลางพาดผ่านลงมาด้านล่าง การเดินทางขึ้นเขาพนมรุ้งปัจปัจจุบันเส้นทางการเดินทางของเขาพนมรุ้งขึ้นได้สองทางโดยรถยนต์ได้แก่ขึ้นทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของภูเขาจากตำบลอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์และอีกเส้นทางที่สามารถคืนได้คือขึ้นทาง […]
ไม่มีหมวดหมู่

xxx

Boeng Kbal BangBoeng Veal PreyKamrieng KraomO Boeng KrealO ChraO ChumhorO DaO DamramO DontaO Ka KopO KakongO KambotO Kamnor RunO KantingvaO ...