สำรวจ

แท่งเสาหินภูเขาไฟ เมืองไทย – ธรณีวิทยาพาเที่ยว EP. 9

บุรีรัมย์

https://www.blockdit.com/posts/60000103041c8f0ce08f252c

เสาหินบะซอลต์ภูเขาไฟ บุรีรัมย์ บ้านโคกม่ะค่าโหรน ต.สะเดา อ. นางรอง จ. บุรีรัมย์
https://goo.gl/maps/Ug1qc3Mjm1X7Pt6y5

น้ำตก xxx เสาหิน 15 ล้านปี วิเชียรบุรี

เสาหิน 15 ล้านปี บ้านวังตะพาบ ต. โคกปรง อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์
https://goo.gl/maps/K2EsJmpBrzJi5hpG7

https://mgronline.com/travel/detail/9610000072425

วัดแสนตุ้ง

https://woodychannel.com/travel-to-make-rich-in-thailand/eastern-thailand/trat-province

วัดเมืองเก่าแสนตุ่ม (วัดเขาโต๊ะโม๊ะ) ต. ประณีต อ. เขาสมิง จ. ตราด
https://goo.gl/maps/Dwmxnyp9qLu5qYVj8

เป็นโบราณสถานจริงๆ เพราะเอามาเรียง

เพิ่มเติม : รอยแยกและรอยเลื่อนของหิน

นอกจากนี้รอยแตกยังสามารถเกิดขึ้นได้จากแรงดึง เช่น ในกรณีของลาวาไหลหลากบนพื้นผิวโลก หลังจากลาวาเย็นตัวกลายเป็นหินอัคนีภูเขาไฟ จะเกิดการหดตัวและเกิดรอยแตก คล้ายกับรอยแตกของดินเมื่อน้ำแห้งและทำให้เกิด ระแหงโคลน (mudcrack) ซึ่งโดยส่วนใหญ่รอยแตกของหินอัคนีภูเขาไฟจะมีด้านตัดขวางเป็นรูปหลายเหลี่ยม คล้ายกับเสาหลายเหลี่ยม เรียกว่า รอยแตกรูปเสา (columnar joint)

แรงดึงจากการหดตัวของลาวาเมื่อเย็นตัวลง ทำให้เกิดรอยแตกรูปเสา

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Share: