ทอร์นาโด (Tornado) : เล็ก เรียว แต่รุนแรง

ทอร์นาโด (tornado) คือ พายุที่มีลักษณะคล้ายกับงวงช้างสีดำ ห้อยลงมาจากเมฆคิวมูโลนิมบัส มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1 กิโลเมตร แต่มีการหมุนวนของลมด้วยความเร็วสูง บางครั้งอาจสูงถึง 400 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่งภายในมวลพายุประกอบด้วยไอน้ำและฝุ่นละออง ตลอดจนวัตถุต่างๆ ที่ถูกลมพัดลอยเข้ามาในตัวพายุ เนื่องจากเมื่อพายุเคลื่อนไปพื้นที่ใด ฐานของพายุจะกวาดทุกอย่างบนพื้นขึ้นไปด้วย ทอร์นาโดเกิดจากมวลอากาศที่เย็นและหนักกว่าลอยผ่านเข้าไปใต้มวลของอากาศที่อบอุ่นและเบากว่า ทำให้เกิดการหมุนวนของลมในแนวราบ เรียก 1) ระยะตั้งต้น (early stage) ต่อมาลมเริ่มยกตัวและเปลี่ยนเป็นการหมุนวนในแนวดิ่ง เรียกว่า 2) ระยะลอยตัว (updraft stage) นากนั้นมีเพิ่มความเร็วลมโดยมีแรงลมกรดมาช่วยเสริมในการหมุนทำให้เส้นผ่านศูนย์กลางลดลง เรียกว่า 3) ระยะทอร์นาโด (tornado stage) เกิดเป็นลำอากาศเป็นเกลียวตั้งสูงขึ้นไปในท้องฟ้า โดยที่บริเวณศูนย์กลางของทอร์นาโดจะมีความเร็วลมสูงที่สุด และมีความเร็วลดลงเมื่อห่างจากจุดศูนย์กลาง ระดับความรุนแรงของทอร์นาโด ระดับความรุนแรงของทอร์นาโด (Tornado’s Intensity) คือ ระดับของสภาพความเสียหายและการทำลายล้า … อ่านเพิ่มเติม ทอร์นาโด (Tornado) : เล็ก เรียว แต่รุนแรง