Daily Archives: 13 สิงหาคม 2023

สำรวจ

รอยเลื่อนแผ่นดินไหวในประเทศไทย – ธรณีวิทยาพาเที่ยว EP. 6

รอยเลื่อนแม่จัน รอยเลื่อนแม่จัน (Mae Chan Fault) ถนนแม่จัน-เชียงราย https://goo.gl/maps/s7yZywghJJkb8s8j8 เพิ่มเติม : จากตำนาน “เวียงหนองหล่ม” สู่การตีความด้านแผ่นดินไหว เพิ่มเติม : 4 รอยเลื่อน แห่งลุ่มน้ำโขง ที่ไทยควรเฝ้าระวัง ...
สำรวจ

น้ำพุร้อนของไทย – ธรณีวิทยาพาเที่ยว EP. 5

น้ำพุร้อนต่างๆ fault geothermal gradien ชั้นน้ำใต้ดินและการเคลื่อนที่ จากคุณสมบัติ ความพรุน (porosity) และ ความสามารถในการซึมผ่าน (permiability) ของชั้นดินหรือชั้นหินในแต่ละพื้นที่ นักธรณีวิทยาจำแนกชั้นหินตามศักยภาพในการเป็นชั้นน้ำบาดาลออกเป็น 2 ชนิด หลักๆ  1) ชั้นหินต้านน้ำ (aquitard) คือ ชั้นหินที่มีความสามารถในการซึมผ่านได้ต่ำหรือไม่สามารถซึมผ่านได้เลย เช่น ชั้นหินดินดานหรือหินแปรเนื้อแน่น ...
สำรวจ

น้ำตก ของไทย – ธรณีวิทยาพาเที่ยว EP. 4

น้ำตกต่างๆ ต้นน้ำ ร่องน้ำตัว V เหวนรก รอยเลื่อน ร่องน้ำรูปตัว V 3 น้ำตกหงาว เกิดจากน้ำใต้ดิน เพิ่มเติม : ชนิดและภูมิลักษณ์ของธารน้ำ น้ำตกหงาว ระนอง โดยธรรมชาติ ความชันของธารน้ำ (gradient) มีความแตกต่างกันตลอดธารน้ำ ...
สำรวจ

ถ้ำ มองแบบนักธรณีวิทยา – ธรณีวิทยาพาเที่ยว EP. 3

ถ้ำต่างๆ cave กับ shelter อีสาน ไม่เหมือนกัน database ถ้ำ การเกิดถ้ำ ถ้ำ (cave) หรือ ถ้ำหินปูน (limestone cave) เกิดจากการกัดกร่อนของ น้ำใต้ดิน (groundwater) ในขณะที่หินปูนอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำใต้ดิน ซึ่งโดยส่วนใหญ่น้ำใต้ดินจะมีคุณสมบัติเป็นกรดเจือจาง เนื่องจากฝนชะล้าง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากอากาศกลายเป็นกรดคาร์บอนิก หรือ ฝนกรด ...
สำรวจ

เขาจอมยุทธ-เส้าหลินเมืองไทย – ธรณีวิทยาพาเที่ยว EP. 2

ภูมิประเทศแบบคราสต์ เขาตะปู-เขาพิงกัน (James Bond Island) ต. กะไหล อ. ตะกั่วทุ่ง จ. พังงาhttps://goo.gl/maps/YJiNWs6J1inzhkKG9 ความรู้ : บางคนก็ว่ารูปร่างเหมือนตะปูตอกไม้ จึงเรียกว่า เขาตะปู บางคนก็จินตนาการไปว่าเหมือนกับตาปู ที่ตัวปูจมอยู่ในน้ำ ...
สำรวจ

10 ภูเขาไฟยุคใหม่ของไทย – ธรณีวิทยาพาเที่ยว EP. 1

นับตั้งแต่ดินแดนที่ปัจจุบันเราเหมาว่าเป็นไทย ถือกำเนิดโผล่พ้นน้ำขึ้นมาเป็น แผ่นเปลือกโลกทวีปย่อย (craton) อย่างน้อยๆ ก็ราวๆ 440-550 ล้านปีก่อน (อายุของ กลุ่มหินตะรุเตา ยุคแคมเบรียนและยุคออร์โดวิเชียน) จวบจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยเคยมีกิจกรรมทางภูเขาไฟมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็น 1) ภูเขาไฟที่เกิดจากการแยกตัวของแผ่นเปลือกโลก ในสมัยที่ประเทศไทยบางส่วน เคยเป็นแผ่นเปลือกโลกมหาสมุทร ...