ไม่มีหมวดหมู่

การวิเคราะห์เส้นทางขึ้นเขาพนมรุ้งของคนโบราณ

นอกเหนือจากปราสาทตาควายปราสาทหินพิมายปราสาทเมืองต่ำ ปราสาทพนมรุ้งถือเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คทางศาสนาที่สำคัญของอาณาจักรอังกอร์บนพื้นแผ่นดินอีสานของไทยในทางภูมิศาสตร์ในทางภูมิศาสตร์ภาษาถิ่นพนมรุ้งตั้งอยู่ที่ตำบลตาเป็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ ตัตัวปราสาทตั้งอยู่บนเขาพระนมรุ้งซึ่งเป็นเค้าลูกโดดเกิดจากการประทุขอบภูเขาไฟในช่วงยุคซีโนโซอีกหรือกว่าเธอนารี โดยที่โดยที่ยอดของปราสาทหินพนมรุ้งมีความสูงประมาณ 250 เมตรจากพื้นที่โดยรอบและเห็นปากปล่องแต่ชัดเจนซึ่งปัจจุบันเป็นอ่างเก็บน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างไรก็ตามภาษาถิ่นพนมรุงตั้งอยู่ตรงขอบของปากปล่องภูเขาไฟเดิม.นอกเหนืนอกเหนือจากกระบวนการประทุของ Mac ม่าในอดีตที่ทำให้ภูเขาพนมรุ้งเกิดขึ้นมากระบวนการผุพังโดยธรรมชาติจากน้ำและแรงโน้มถ่วงทำให้พูมิรักของพนมรุ้งมีลักษณะเป็นแนวสั่งเขาและลงเขากระจายตัวจากจุดศูนย์กลางพาดผ่านลงมาด้านล่าง

การเดินทางขึ้นเขาพนมรุ้งปัจปัจจุบันเส้นทางการเดินทางของเขาพนมรุ้งขึ้นได้สองทางโดยรถยนต์ได้แก่ขึ้นทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของภูเขาจากตำบลอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์และอีกเส้นทางที่สามารถคืนได้คือขึ้นทางทิศตะวันออกจากตำบลอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งในแนวเส้นทางหลังคือขึ้นจากสระน้ำขนาดใหญ่หรือที่ในทางโบราณคดีเราเรียกว่าอะไรลักษณะการขึ้นของเส้นทั้งสองฝั่งในปัจจุบันคือการตัดถนนกดคงไปมา ซื้ซื้อในระดับสำคัญของชาวความโค้งรับสอดรับต่อการขับขี่ของยานพาหนะอย่างรถยนต์และมอเตอร์ไซด์อย่างไรก็ตามในอดีตการขึ้นเขาพนมรุ้งคงไม่ได้ใช้ยานพาหนะอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่น่าจะเป็นการเดินเท้าเพื่อขึ้นไปบนเขาบทความงานวิจัยนี้จึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาความเป็นไปได้ของเส้นทางเท้าของการเดินขึ้นเขาพนมรุ้งของคนโบราณในอดีต.สร้างแบบจำลองการขึ้นเขา

ภาพตัดขวางความชันและระยะทาง

แปลความภาพถ่ายดาวเทียม

การสำรวจในถาคสนาม

สรุปผล

Share: