Tag: ไม้กลายเป็นหิน

สำรวจ

ไม้กลายเป็นหิน – ธรณีวิทยาพาเที่ยว EP. 15

โคราช ขอนแก่น ชัยภูมิ อุทยานไม้กลายเป็นหิน ต. นาบอน อ. คำม่วง จ. กาฬสินธุ์https://goo.gl/maps/mw6DUvfQaZbHDnXo9 อุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน ต. ตากออก อ. บ้านตาก จ. ตากhttps://goo.gl/maps/9KqxYTvgPwNixMg76 พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ...