แผ่นดินไหว

แผ่นดินไหว

บทที่ 1 แผ่นดินไหวกับคติชาวบ้าน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ก่อนที่วิทยาศาสตร์จะเข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้และทำความเข้าใจด้านแผ่นดินไหว ในอดีตมนุษย์เชื่อว่าแผ่นดินไหวเกิดจากสิ่งลี้ลับ เทพเจ้าหรือสรรพสัตว์ที่น่ากลัวต่างๆ ที่ต่อมากลายเป็นเรื่องเล่า คติชาวบ้านหรือตำนานต่างๆ ใังอยู่ทั่วโลก บางเรื่องเล่าแฝงด้วยเกร็ดความรู้ กุศโลบายให้มนุษย์สามารถหลบภัยได้ บทนี้ต้องการให้ผู้อ่านได้ทราบถึงนิทานหรือเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับแผ่นดินไหวทั่วโลก เนื้อหา ความเชื่อในยุโรป ตำนานแถบแอฟริกา นิทานในอเมริกา (เหนือ กลาง ใต้) ความศรัทธาแถบเอเชีย ตำนานในประเทศไทย ...