ทำไมต้องแผ่นดินไหว 7up สึนามิถึงจะขึ้น

ในบรรดาสาเหตุของการเกิดสึนามิทั่วโลก กิจกรรมทางธรณีแปรสัณฐานใต้ทะเล (submarine tectonic activity) ถือเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดสึนามิบ่อยที่สุด แต่จะเกิดสึนามิได้หรือไม่ กระบวนการธรณีแปรสัณฐานที่ว่า ต้องเข้าหลักการ 2 ข้อ คือ 1) การเลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวนั้น จะต้องเป็นการเลื่อนตัวในแนวดิงเป็นหลัก จึงจะทำให้มีโอกาสเกิดสึนามิ ทั้งนี้ก็เพราะสึนามิเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศในแนวดิ่งใต้ทะเล และยกมวลน้ำขึ้นอย่างทันทีทันใด ดังนั้นต่อให้แผ่นดินไหวมีขนาดใหญ่แค่ไหนหากเป็นการเลื่อนตัวในแนวราบ (strike slip) โอกาสเกิดซึนามิก็เป็น 0 2) แผ่นดินไหวนั้นต้องมีขนาดใหญ่พอสมควร ซึ่งคำว่าสมควรของนักวิชาการ ส่วนใหญ่เคาะเอาไว้ว่าต้องเป็นแผ่นดินไหวที่มีขนาดโดยประมาณ 7.0 ขึ้นไป ทำไมต้อง 7.0 เป็น 6.8 หรือ 6.9 ได้ไหม ? บทความนี้จึงตั้งใจจะอธิบายที่มาที่ไปของตัวเลข 7.0 นี้ ปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าพื้นที่ที่มีการปริแตก และระยะหรือขนาดการเลื่อนตัวของรอยเลื่อน มักจะสัมพันธ์กับขนาดแผ่นดินไหว แผ่นดินไหวขนาดเล็กจะมีพื้นที่ปริแตกและเลื่อนตัวน้อย ในขณะที่แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ก็จะมีพื้ … อ่านเพิ่มเติม ทำไมต้องแผ่นดินไหว 7up สึนามิถึงจะขึ้น