รอยเลื่อนสะกาย กลางพม่า เสี่ยงเกิดแผ่นดินไหวใหญ่

ในบรรดารอยเลื่อนมีพลังที่พวกเรารู้จักกันในภูมิภาคอาเซียน ผมพยายามสื่อสารสู่สาธารณะหลายครั้งว่า รอยเลื่อนสกาย (Sagaing Fault) ที่ผ่าอกกลางประเทศพม่า เป็นรอยเลื่อนที่ไม่ธรรมดา เพราะจากสถิติการเกิดแผ่นดินไหวในอดีต รอยเลื่อนนี้เคยเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ถึง 8.0 เมื่อ 100 กว่าปีที่แล้ว (วันที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2455) จึงถือว่าเกินคาดเกินราคา กับการเป็นรอยเลื่อนหรือรอยแตกภายในแผ่นเปลือกโลก (intra-plate earthquake source) โดยรายละเอียดพฤติกรรมการเกิดแผ่นดินไหวของรอยเลื่อนสกาย สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ บทความ รอยเลื่อนสะกาย – ยักษ์หลับกลางเมืองพม่า ซึ่งด้วยความระแวงในความเงียบของสะกายมานานพอสมควร Pailoplee (2013) ได้วิเคราะห์การกระจายตัวเชิงพื้นที่ของ ค่า b ตามแนวรอยเลื่อนสะกาย ตอนกลางของประเทศพม่า เพื่อที่จะวิเคราะห์แรงเค้นทางธรณีแปรสัณฐานในแต่ละพื้นที่ตามแนวรอยเลื่อนสะกาย โดยงานวิจัยนี้ได้นำข้อมูลแผ่นดินไหวที่สังเคราะห์ให้สื่อถึงนิสัยของรอยเลื่อนสะกายเรียบร้อยแล้ว และแบ่งออกเป็น 3 ชุดข้อมูล เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในอนาคต ผลการศึกษาบ่งชี้ว่าใ … อ่านเพิ่มเติม รอยเลื่อนสะกาย กลางพม่า เสี่ยงเกิดแผ่นดินไหวใหญ่