รู้จัก “คลื่นเซซ” ลูกแท้ๆ ของ แผ่นดินไหว

ในบรรดาปรากฏการณ์มวลน้ำยกพลขึ้นฝั่ง แล้วกระทบความรู้สึกหรือสร้างความเสียหายให้กับสิ่งที่หวงแหนของมนุษย์ ไม่ได้มีเฉพาะคลื่นน้ำที่เกิดจาก แผ่นดินไหว รวมความดูแล้วน่าจะมีอยู่ประมาณ 4 รูปแบบ ได้แก่ สมมุติว่าคุยกันแบบพ่อๆ ลูกๆ เวลาเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ขึ้นมา หลายคนก็คงคิดว่าสึนามิเกิดจากแผ่นดินไหวนั้นๆ แผ่นดินไหวเป็นพ่อ ส่วนสึนามิก็เป็นลูก ที่เกิดจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว แต่เปล่าเลย !!! ความจริงทั้งแผ่นดินไหวและสึนามิ ต่างก็เป็นพี่น้องกัน ที่เกิดจากพ่อหรือแม่เดียวกัน ซึ่งนั่นก็คือ ธรณีแปรสัณฐาน (tectonic) ทุกครั้งที่แผ่นเปลือกโลกมีการเคลื่อนตัว แน่นอนว่าเกิดแผ่นดินไหวแต่จะเกิดสึนามิหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับว่าการเลื่อนตัวครั้งนั้นเป็นแบบแนวราบหรือแนวดิ่ง ส่วน… คลื่นเซซแผ่นดินไหว (seismic seiche) คือ มวลน้ำกระฉอกที่เกิดจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวโดยตรง ซึ่งก็สืบเนื่องจากแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวนั้นเป็นความเร่ง หรือแรงกระชากไป-มา ดังนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในทะเล แรงสั่นสะเทือนทีวิ่งไปตามพื้นทะเลก็สามารถทำให้น้ำทะเลสั่นและกระฉอกขึ้นฝั่งได้ เหมือนกับการกระชากถังน้ำ สถานการณ์เอื้อเกิดเซ … อ่านเพิ่มเติม รู้จัก “คลื่นเซซ” ลูกแท้ๆ ของ แผ่นดินไหว