อยากรู้นิสัยแผ่นดินไหวใหญ่ๆ ควรใส่ใจแผ่นดินไหวเล็กๆ

แผ่นดินไหว – ในการเฝ้าติดตาม ตรวจจับและตรวจวัดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น ยิ่ง เครือข่ายการตรวจวัดแผ่นดินไหว สามารถตรวจวัดแผ่นดินไหวขนาดเล็กได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้นเท่าไหร่ นั่นถือเป็นเรื่องดี !!! บางท่านอาจจะสงสัยว่าแผ่นดินไหวเล็กๆ จะไปกลัวกันทำไม จะไปมองมันทำไมให้เสียเวลา เรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่า โดยธรรมชาติของการเกิดภัย (รวมถึงภัยพิบัติอื่นๆ ด้วยนะ) แผ่นดินไหวขนาดเล็กจะเกิดขึ้นบ่อยในขณะที่แผ่นดินไหวใหญ่ นานๆ จะเกิดที และในบางพื้นที่แผ่นดินไหวใหญ่เกิดน้อยเกินไป จนทำให้ระยะเวลาแค่ 50-60 ปี ที่สถานีตรวจวัดตั้งขึ้น เก็บข้อมูลแผ่นดินไหวใหญ่ได้ไม่กี่เหตุการณ์ ความจริงก็เป็นเช่นนั้น เรากลัวเรากังวลแผ่นดินไหวใหญ่ แต่ทำไงได้ เมื่อเราไม่มีแผ่นดินไหวใหญ่ให้ศึกษาพฤติกรรมเพราะมันโผล่มาน้อย ทางเลือกเดียวที่ดีที่สุดที่จะรู้นิสัยของแผ่นดินไหวใหญ่ได้ก็คือ การศึกษาพฤติกรรมการเกิดแผ่นดินไหวเล็ก แล้วค่อยไปเทียบสัดส่วนนิสัยว่าแผ่นดินไหวใหญ่จะมีนิสัยแบบไหน นิ่แหละสาเหตุที่มาที่ไป ว่าทำไมเราควรจะใส่ใจ ตรวจวัดแผ่นดินไหวเล็กให้ครบสมบูรณ์ในทุกเหตุการณ์ เพราะถ้าเรายังวัดแผ่นดินไหวเล็กไม่สมบูรณ์ นั่ … อ่านเพิ่มเติม อยากรู้นิสัยแผ่นดินไหวใหญ่ๆ ควรใส่ใจแผ่นดินไหวเล็กๆ