บันทึกแผ่นดินไหว : ไดอารี่ที่จดเอาไว้คาดการณ์อนาคต

ในการศึกษาพฤติกรรมการเกิดแผ่นดินไหว ข้อมูลที่จำเป็นและเป็นตัวบ่งชี้นิสัยของแผ่นดินไหวได้ดีที่สุด คือ บันทึกแผ่นดินไหว (earthquake record) ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ซึ่งจากแหล่งที่ได้มาของบันทึกเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่แตกต่างกัน นักวิทยาศาสตร์ได้จำแนกบันทึกแผ่นดินไหวตามช่วงเวลาและความแม่นยำของการบันทึกข้อมูลได้ 3 ประเภท คือ 1) บันทึกทางธรณีวิทยา (geological record) หรือ ข้อมูลธรณีวิทยาแผ่นดินไหว 2) บันทึกประวัติศาสตร์ (historical record) และ 3) บันทึกจากเครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหว (instrumental record) บันทึกในแต่ละประเภทจะมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันทั้งในเรื่องของความคร่าวๆ ของข้อมูล และโอกาสที่จะได้เห็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ ลองมาดูกันครับว่าบันทึกแต่ละประเภทได้มา และมีหน้าตายังไง แล้วแต่ละบันทึกมีข้อดีข้อจำกัดอะไรบ้าง บันทึกทางธรณีวิทยา (geological record) ย้อนกลับไปแบบไร้ลิมิต ในยุคที่ไม่รู้ว่าคนอยู่ที่ไหน ภาษาไทยหรือฝรั่งยังไม่ถูกบัญญัติขึ้น ข้อมูลทาง ธรณีวิทยาแผ่นดินไหว (earthquake geology) ถือเป็นข้อมูลหรือบันทึกประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญ ทั้งในเรื่องของการนิยามว่าแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวหรือ … อ่านเพิ่มเติม บันทึกแผ่นดินไหว : ไดอารี่ที่จดเอาไว้คาดการณ์อนาคต