สำรวจ

หินเทิน-หินห้อย เมืองไทย – ธรณีวิทยาพาเที่ยว EP. 8

ทุ่งหินเทิน

ทุ่งหินเทิน ต. ปางสวรรค์ อ. ชุมตาบง จ. นครสวรรค์
https://goo.gl/maps/pBwWhfuCen2spzps5

(ที่มา : https://th.trip.com)

หินตา-หินยาย

หินตา-หินยาย อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี
https://goo.gl/maps/pqycX4ACdbU1ebPm6

(ที่มา : https://www.travelthaiblog.com)

เขาคิชฌกูฏ

เขาคิชฌกูฏ ต. ชากไทย อ. เขาคิชฌกูฏ จ. จันทบุรี
https://goo.gl/maps/YHeV3oS8HA8XZTZ79

แหลมแท่น

แหลมแท่น ต. แสนสุข อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี
https://goo.gl/maps/BNXdof7eZMDpVh6r9

(ก) (ที่มา : https://thai.tourismthailand.org) (ข) (ที่มา : ) ชายหาดแหลมแท่น-บางแสน-เขาสามมุขในอดีต
ขอบคุณเจ้าของภาพ…วิธาน เมืองศรีนุ่น
แหลมแท่นในอดีต

เขาสุกิม

วัดเขาสุกิม ต. เขาบายศรี อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุรี
https://goo.gl/maps/hQietCXcdP8kqTfA9

พระธาตุไจที่โย่

พระธาตุไจที่โย่ อินทร์แขวน ประเทศพม่า
https://goo.gl/maps/R4TCJ2jvfb7DKAiy9

พระธาตุอินทร์แขวน ต. สวนเขื่อน อ. เมืองแพร่ จ. แพร่
https://goo.gl/maps/Nx3v8gE6UBFBNiuq6

ก้อนหินขนาดใหญ่ที่ถูกพัดมากับธารน้ำแข็ง เรียกว่า หินธารน้ำแข็งพา (glacial erratic)

พระธาตุไจที่โย่ อินทร์แขวน ประเทศพม่า (ที่มา : www.attache-yangon.navy.mi.th)

ธรณีวิทยาน่าเล่า

Fracture and hydrolysis 1) หินแกรนิตเกิดได้ยังไง 2) ทำไมหินแกรนิตถึงมีรอยแตก (แตกแบบหัวหอม กับแตกแบบนี้ ต่างกันยังไง 3) กระบวนการลบเหลี่ยมลบมุม (hydrolysis)

การผุพังทางเคมี (chemical weathering) หมายถึง การผุพังจากการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีของแร่ในหิน กลายเป็นแร่ชนิดใหม่ แบ่งย่อยเป็น 6 รูปแบบ ตามปฏิกิริยาทางเคมี

1) กระบวนการไฮโดรไลสิส (hydrolysis) คือ กระบวนการที่ไฮโดรเจนไอออน (H+) หรือ ไฮดรอกซิลไอออน (OH) ของน้ำทำปฏิกิริยากับไอออนของแร่ โดยเฉพาะหมวดแร่ซิลิเกต เช่น แร่เฟลด์สปาร์ (KAlSi3O8) ผุพังกลายเป็นแร่ดินคาโอลีไนต์ (Al2Si2O5 (OH) 4) ด้วยเหตุนี้หินแกรนิตซึ่งมีแร่เฟลด์สปาร์เป็นองค์ประกอบอยู่มากจึงผุพังได้ง่ายโดยเฉพาะในภูมิอากาศแบบร้อนชื้น

KAlSi3O8 + H2CO+ H2O → Al2Si2O5 (OH) + 2K+ + 2HCO3+ 4SiO2

โปแตสเซียมเฟลด์สปาร์ + กรดคาร์บอนิก + น้ำ → คาโอลีไนต์ + โปแตสเซียม + ไอออนไบคาร์บอเนต + คอวซ์ต

ความแตกต่างในการผุพังของเสาหินแกรนิตซึ่งมีแร่เฟลด์สปาร์เป็นองค์ประกอบ จากสภาพอากาศที่แตกต่างกัน

เพิ่มเติม : หินก้อนใหญ่ ผุพังได้ยังไง ไปดูกัน

สุดท้ายเอา glacial eratoc มาโชว์ ว่าแบบนี้

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Share: