สำรวจ

น้ำตก ของไทย – ธรณีวิทยาพาเที่ยว EP. 4

น้ำตกต่างๆ ต้นน้ำ ร่องน้ำตัว V เหวนรก

รอยเลื่อน ร่องน้ำรูปตัว V

3 น้ำตกหงาว เกิดจากน้ำใต้ดิน

เพิ่มเติม : ชนิดและภูมิลักษณ์ของธารน้

น้ำตกหงาว ระนอง

โดยธรรมชาติ ความชันของธารน้ำ (gradient) มีความแตกต่างกันตลอดธารน้ำ หากพิจารณา หน้าตัดข้างตามธารน้ำ (longitudinal profile) พบว่าธารน้ำจะมีความชันสูงบริเวณ ต้นน้ำ (upstream) และความชั้นลดลงอย่างต่อเนื่องไปทาง ปลายน้ำ (downstream) ดังนั้นหากพิจารณาความชันของธารน้ำเป็นหลัก น้ำจะไหลเร็วบริเวณต้นน้ำมากกว่าปลายน้ำ

หน้าตัดข้างตามธารน้ำ (longitudinal profile)

2) ขนาดร่องน้ำ

ขนาดร่องน้ำ (channel size) ตรวจวัดได้จากภาพตัดขวาง (cross section) ของธารน้ำในแต่ละตำแหน่งตามหน้าตัดข้างตามธารน้ำ โดยปกติบริเวณต้นน้ำจะมีร่องน้ำแคบกว่าบริเวณปลายน้ำ อันเนื่องมาจากธรรมชาติของการกัดกร่อนของน้ำในแต่ละพื้นที่ จึงทำให้น้ำบริเวณต้นน้ำ น้ำจะไหลเร็วกว่าปลายน้ำ

หน้าตัดข้างตามธารน้ำแสดงขนาดร่องน้ำในบริเวณต่างๆ ตามธารน้ำ

เพิ่มเติม : ชั้นน้ำใต้ดินและการเคลื่อนที่

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Share: