สำรวจ

สวยัมภูลึงค์ – ธรณีวิทยาพาเที่ยว EP. 25

สวยัมภูลึงค์ ปราสาทวัดพู แขวงจำปาสัก ประเทศลาว https://goo.gl/maps/m9xMeXys6pAw6hPy6

สวยัมภูลึงค์ (ที่มา : มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์)

เขาคา ต. เสาเภา อ. สิชล จ. นครศรีธรรมราช https://goo.gl/maps/LJnTRZxyJfy5DUQ77

ลึงคบรรพต (ที่มา : www.hatyaifocus.com)
เขาคา (ที่มา คุณภูมิ จิระเดชวงศ์ : www.hatyaifocus.com)

เขาถมอรัตน์ ต. โคกสะอาด อ. ศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์ https://goo.gl/maps/Xw1LvKiB3hTADTRt8

สวยัมภูวลึงค์ เขาถมอรัตน์ – YouTube

เขาถมอรัตน์ (ที่มา : https://thailandtourismdirectory.go.th/attraction/2656)

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Share: