สำรวจ

เขาโต๊ะ ที่ราบสูง – ธรณีวิทยาพาเที่ยว EP. 16

ภูกระดึง

ผานกแอ่น ต. ศรีฐาน อ. ภูกระดึง จ. เลย https://goo.gl/maps/1XvzxrYvcTKE3Jsw7

ภูมิประเทศ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ. เลย
ภูมิประเทศ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ. เลย
ลำดับชั้นหินในทางธรณีวิทยา ของภูกระดึง (ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี)

เพิ่มเติม : ชุดข้อมูลภูมิประเทศ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง (ไฟล์ Google Earth .kmz) ชุดข้อมูลเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัย และกิจการด้านการอนุรักษ์ของอุทยาน https://drive.google.com/drive/folders/16O3DE9Ftn3amsw7mPenw4El_AXby_tRK

ภูผาจิต

ภูผาจิต ต. ทุ่งพระ อ. คอนสาร จ. ชัยภูมิ https://goo.gl/maps/1HV8nMRDUA1acnGE6

(ที่มา : https://www.thaihrhub.com/tag/อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว/)

ภูป่าเปาะ

ภูป่าเปาะ จุดชมวิว ภูหอ ฟูจิเมืองเลย ต. ปวนพุ อ. หนองหิน จ. เลย https://goo.gl/maps/zgVAFibKCbVpU8oJ8

(ที่มา : https://www.sanook.com/travel/1417381/)

ตาดโตน

อุทยานแห่งชาติตาดโตน ต. นาฝาย อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ https://goo.gl/maps/bs9xKyqVdSnbC3K59

พนมกุเลน

น้ำตกพนมกุเลน กัมพูชา https://goo.gl/maps/zvWjqEkoAcPpHk35A

ธรณีวิทยาน่าเล่า

การกัดกร่อนโดยน้ำ

ถึงแม้ว่าในทะเลทรายนั้นจะมีฝนตกน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพแวดล้อมอื่นๆ แต่เนื่องจากทะเลทรายนั้นไม่มีพืชคลุมดิน ทำให้ฝนที่ตกลงมานั้นไหลหลากอย่างรุนแรงในระยะเวลาอันสั้น เกิดการกัดกร่อนอย่างรุนแรงกับตะกอนทุกขนาด ซึ่งหลังจากน้ำซึมลงไปใต้ดิน จะยังคงสภาพการไหลของตะกอนคล้ายกับธารน้ำแต่อยู่ในสภาพที่แห้งแล้ง (dry wash) ซึ่งมีชื่อเรียกแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา เรียก อาโรยอส (arroyo) แอฟริกาตอนเหนือเรียก วาดิ (Wadi) อเมริกาใต้เรียก ดองก้า (Donga) ส่วนอินเดียเรียก นุลลาห์ (Nullah) 

รูปแบบการกัดกร่อนโดยน้ำในทะเลทราย

นอกจากนี้ในกรณีของพื้นที่เดิมเป็นที่ราบสูง และชั้นหินด้านบนเป็นหินที่ทนต่อการกัดกร่อนมากกว่าชั้นหินด้านล่าง เมื่อเกิดการกัดเซาะจากน้ำ ทำให้เกิดเป็นภูเขายอดราบหลากหลายขนาด เช่น เนินเมซา (mesa) เนินยอดป้าน (butte) และแท่งหินสูงเรียว (pinnacle) เป็นต้น ลักษณะภูมิประเทศแบบนี้พบได้บริเวณรัฐยูทาห์ ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ภูมิลักษณ์ที่เกิดจากการกัดกร่อนโดยน้ำในทะเลทรายในรัฐยูท่าห์สหรัฐอเมริกา
ภูมิลักษณ์ที่เกิดจากการกัดกร่อนโดยน้ำในทะเลทรายในรัฐยูท่าห์

เพิ่มเติม : การกัดกร่อนในทะเลทราย

กฏการต่อเนื่องของบรรพชีวิน

กฏการต่อเนื่องของบรรพชีวิน (law of faunal succession) สืบเนื่องจากนักวิทยาศาสตร์สังเกตและพบว่าฟอสซิลที่เกิดในชั้นหินต่างๆ นั้น มีรูปร่างและสายพันธุ์แตกต่างกันไป ถึงแม้ว่าชั้นหินดังกล่าวจะวางซ้อนกันอยู่ ดังนั้น วิลเลียม สมิธ (Smith W.) จึงนำเสนอว่า ชั้นตะกอนที่มีฟอสซิลชนิดเดียวกัน สามารถเทียบเคียงได้ว่าเป็นชั้นตะกอนที่มีอายุในช่วงเดียวกัน 

ลำดับการพบและหายไปของฟอสซิล

นอกจากนี้ วิลเลียม สมิธ ยังได้จำแนกชั้นหินที่มีอายุใกล้เคียงกัน โดยอาศัยหลักการของ การพบฟอสซิลเป็นครั้งแรกและการหายไปของฟอสซิลในแต่ละชนิด เป็นตัวแบ่งชั้นหิน ซึ่งเป็นแนวทางให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกสามารถลำดับชั้นตะกอนแลชั้นหินจากความแตกต่างของกลุ่มฟอสซิลได้

การเปรียบเทียบชั้นหินจากหลากหลายพื้นที่ โดยการจำแนกฟอสซิล

เพิ่มเติม : กฏ 8 ข้อ การลำดับเรื่องราวทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นบนโลก

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Share: