สำรวจ

ไม้กลายเป็นหิน – ธรณีวิทยาพาเที่ยว EP. 15

โคราช ขอนแก่น ชัยภูมิ

อุทยานไม้กลายเป็นหิน ต. นาบอน อ. คำม่วง จ. กาฬสินธุ์
https://goo.gl/maps/mw6DUvfQaZbHDnXo9

อุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน ต. ตากออก อ. บ้านตาก จ. ตาก
https://goo.gl/maps/9KqxYTvgPwNixMg76

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ บ้านโกรกเดือนห้า ต. สุรนารี อ. เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา
https://goo.gl/maps/fuobhDJWo9jbXX3w6

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินคูเมือง ต. คูเมือง อ. คูเมือง จ. บุรีรัมย์
https://goo.gl/maps/LS9ATeibkAnBqwfB9

ธรณีวิทยาน่าเล่า

การกลายเป็นหิน (petrification) โดยเมื่อสิ่งมีชีวิตตายลง ช่องว่างในโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตอาจมีแร่เข้าไปตกผลึกทำให้แข็งขึ้น ซึ่งในกรณีนี้ฟอสซิลโดยส่วนใหญ่จะเป็นต้นไม้ เรียกว่า ไม้กลายเป็นหิน (petrified wood) ซึ่งเกิดจากการที่สารละลายซิลิกาไหลแซกซึมและตกผลึกใหม่แข็งตัวอยู่ในช่องว่างภายในต้นไม้ หรือบางครั้งเนื้อเยื้อ ผนังเซลล์ และส่วนแข็งอื่นๆ อาจถูกแทนที่ด้วยแร่ได้เช่นกัน เรียกว่า กระบวนการแทนที่ (replacement)

ฟอสซิลไม้กลายเป็นหิน

เพิ่มเติม : ฟอสซิลและวิธีการเกิดฟอสซิล

. . .
บทความล่าสุด : www.mitrearth.org
เยี่ยมชม facebook : มิตรเอิร์ธ – mitrearth

Share: