5 แนวทางสืบพยาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ถูกยกขึ้นมาพูดถึงและมีการถกเถียงกันมาอย่างยาวนาน นักวิจัยหรือนักวิชาการสายรักษ์โลกก็พยายามตีความไปในทางที่ว่าปัจจุบันโลกกำลังร้อนขึ้น และสาเหตุสำคัญที่ทำให้เป็นอย่างนี้ก็คือกิจกรรมของมนุษย์อย่างพวกเรา แต่ก็มีนักวิชาการบางส่วนที่พยายามตีแผ่ข้อมูลว่าจากคาบหรือวงรอบของการขึ้นๆ ลงๆ ของอุณหภูมิหรือสภาพอากาศ ในปัจจุบันนี้กำลังถึงจุดสูงสุด และกำลังเข้าสู่ภาวะที่จะกดหัวไปในทางที่โลกเย็นลง และภูมิอากาศของโลกกำลังเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) หมายถึง การเบี่ยงเบนของสภาพอากาศไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งติดต่อกันเป็นระยะเวลานานหลายปี เช่น 1) จากการสังเกตวัฒนธรรมในอดีตที่ผ่านมา ชาวไวกิ้ง พ.ศ. 1992-2392 (ค.ศ. 1450-1850) ย้ายถิ่นไปที่กรีนแลนด์ในช่วงอุณหภูมิอุ่น แต่เมื่ออากาศเย็นลงทำให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะในการดำรงชีวิต จำนวนประชากรจึงลดลง หรือจะเป็น 2) ข้อมูลการวัดอุณหภูมิเพื่อการปลูกองุ่นเพื่อทำไวน์ ของชาวยุโรป ก็มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 หรือ 3) ภาพเขียนสีในช่วงปี พ.ศ. 2092-2391 (ค.ศ. 1550-1849) แสดงเมฆและท้องฟ้าที่มืดมากกว่าปัจจุบัน และฤ … อ่านเพิ่มเติม 5 แนวทางสืบพยาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ