Daily Archives: 30 ธันวาคม 2021

เรียนรู้

ถ้ำและภูมิประเทศแบบคาสต์

ถ้ำ ถ้ำหินปูน (limestone cave) เกิดจากการกัดกร่อนของน้ำใต้ดิน ในขณะที่หินปูนอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำใต้ดิน ซึ่งโดยส่วนใหญ่น้ำใต้ดินจะมีคุณสมบัติเป็นกรดเจือจาง เนื่องจากฝนชะล้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศกลายเป็นกรดคาร์บอนิก หรือ ฝนกรด (acid rain) และซึมผ่านลงใต้ดิน ฝนกรดนั้นเมื่อทำปฏิกิริยากับหินปูน ซึ่งเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตที่อยู่ใต้ดิน ทำให้หินปูนเกิดการผุพังทางเคมี (chemical weathering) ...
เรียนรู้

วัฏจักรวิลสัน : วัฏสงสารของเปลือกโลก

เคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่า ทำไมหินในแต่ละแห่งแต่ละที่จึงไม่เหมือนกัน ทำไมบางพื้นที่จึงมีสภาพภูมิประเทศราบเรียบในขณะที่บางแห่งเป็นภูเขาสูงชัน (จริงๆ แล้วการร่วมกันอยู่หรือแพร่กระจายของหินและภูมิประเทศนั้นไม่ได้เกิดจากความบังเอิญ แต่เกิดจากธรรมชาติของโลกที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานับล้านๆ ปี ซึ่งปัจจุบันนักธรณีวิทยาสามารถอธิบายความไม่บังเอิญเหล่านี้ได้ จากแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า ธรณีแปรสัณฐาน (geotectonic ) ธรณีแปรสัณฐาน (geotectonic) คือ กระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกในส่วนที่เป็นของแข็งนอกสุดที่เรียกว่า ธรณีภาค ...
สำรวจ

ล่อง (รอยเลื่อน) แม่ปิง

ปัจจุบัน (พ.ศ. 2564) รอยเลื่อนแผ่นดินไหว ที่กรมทรัพยากรธรณีวิทยาได้ประกาศเอาไว้ว่าเป็น รอยเลื่อนมีพลัง (active fault) ก็จะมีอยู่ประมาณ 14-15 รอยเลื่อน ครอบคลุมพื้นที่ทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ของประเทศไทย เช่น รอยเลื่อนแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ รอยเลื่อนแม่จัน ...
เรียนรู้

สันเขา-เนินเขา (Ridge-Rise) ใต้มหาสมุทร กับการตีความสปีดแผ่นเปลือกโลก

ถ้าสังเกตภาพถ่ายดาวเทียมหรือภาพจากโปรแกรม Google earth ก็จะพบว่าในทุดมหาสมุทรไม่ว่าจะเป็น แปซิฟิคแอตแลนติก หรือแม้กะทั่งมหาสมุทรอินเดีย มักจะมีแนวเส้นที่ขวางอยู่กลางมหาสมุทร ซึ่งในทางธรณีแปลสัณฐานแนวเทือกเขาที่มักจะพาดผ่านกลางมหาสมุทรเหล่านี้ถูกจำแนกเป็นขอบของแผ่นเปลือกโลกที่แยกออกจากกันในระยะหรือสเตทที่สมบูรณ์ที่สุดหรือช่วงปลายของกระบวนการแยกออกจากกัน ซึ่งการศึกษาจากของแฮร์รี่เหตุนักธรณีวิทยาผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตพบว่าบริเวณตรงกลางของแนวสันเขาต่างๆนั้นมักมีกิจกรรมทางภูเขาไฟเกิดขึ้นมากมายจึงทำให้เชื่อได้ว่าแนวเขาดังกล่าวคือแผ่นเปลือกโลกใหม่ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากแม็คมาแทรกดันขึ้นมาตามแนวอยู่ตลอดเวลา เพิ่มเติม : จากห้องทดลองสู่มหาสมุทร จากมหาวิทยาลัยสู่ดงสงคราม – ชีวิตที่ผกผันของผู้พันเฮสส์ เพิ่มเติม : ไวน์ ...